Projekty

Projekty2019-12-11T22:33:11+02:00

Skrzydła

Celem programu "Skrzydła" jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.