Caritas Archidiecezji Gdańskiej od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku realizuje projekt „Porozumienie dla wolontariatu” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jego realizacja przebiega poprzez:

  • stworzenie ogólnopolskiej diagnozy sytuacji i potrzeb Parafialnych Zespołów Caritas
  • opracowanie wyników badań oraz stworzenie poradnika

Kolejnym etapem jest popularyzacja działań Caritas Archidiecezji Gdańskiej poprzez:

  • tworzenie filmów promocyjnych
  • unowocześnienie strony internetowej

Projekt zakłada również organizację szkoleń oraz spotkań sieciujących dla członków Parafialnych Zespołów Caritas z różnych diecezji. Celem projektu jest szeroko pojęty rozwój Parafialnych Zespołów Caritas, rozwój potencjału i wymiana doświadczeń wolontariackich.