Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w wysokości 274 000 zł

Głównym celem projektu jest rozwój Parafialnych Zespołów Caritas w szczególności w Archidiecezji Gdańskiej, Diecezji Toruńskiej i Pelplińskiej. Zadanie będzie zrealizowane poprzez:

 1. Ogólnopolską diagnozę sytuacji i potrzeb Parafialnych Zespołów Caritas,
 2. Opracowanie wyników badań oraz stworzenie poradnika
 3. Organizację szkoleń i spotkań sieciujących dla członków PZC

Grupa docelowa projektu to:

 • Parafialne Zespoły Caritas z 45 diecezji – uczestnicy badań (grupa reprezentatywna określona przez firmę badawczą – około 500 osób,
 • Pracownicy Centrów Wolontariatu Caritas Diecezjalnych – około 45 osób)
 • Członkowie parafialnych Zespołów Caritas – 250 osób z 3 diecezji (Archidiecezji Gdańskiej, Diecezji Toruńskiej i Pelplińskiej), uczestnicy szkoleń i wizyt studyjnych; Uczestnicy warsztatów sieciujących – 160 osób z 20 diecezji

Planowane produkty i rezultaty zadania:

Produkty:

 • Przeprowadzenie 1 badania diagnozującego sytuację Parafialnych Zespołów Caritas,
 • 1 poradnik dla osób koordynujących i animujących pracę PZC,
 • 5 scenariuszy warsztatów,
 • realizacja 120 godzin szkoleń/warsztatów dla PZC,
 • 20 wizyt studyjnych,
 • 4 warsztaty sieciujące,
 • 48 godzin warsztatów sieciujących,
 • 160 osób weźmie udział w warsztatach sieciujących,
 • 250 osób weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje istotne z punktu widzenia pracy wolontariackiej,

Rezultaty:

 • Zwiększenie wiedzy na temat działania Parafialnych Zespołów Caritas wśród 46 organizacji pozarządowych (45 Caritas Diecezjalnych i Caritas Polska) poprzez przygotowanie i przekazanie raportu z badań w okresie do końca grudnia 2023,
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji wśród 90% uczestników biorących udział w szkoleniach,
 • Wzrost współpracy pomiędzy 40 Parafialnymi Zespołami Caritas w zakresie wymiany doświadczeń dzięki organizacji wizyt studyjnych,
 • Poprawa współpracy międzydiecezjalnej wśród minimum 20 diecezji (pomiędzy PZC z różnych diecezji) dzięki udziałowi w warsztatach sieciujących,

Dzięki realizacji zadania osiągnięta zostanie zmiana w postaci wzmocnienia i rozwoju sieci wolontariackiej Parafialnych Zespołów Caritas. W zależności od poziomu zaangażowania w zadania zmiana będzie bardziej lub mniej kompleksowa w każdej z 45 organizacji. Najbardziej kompleksowe zmiany wystąpią w 3 diecezjach (Gdańsk, Pelplin, Toruń), które zrealizują u siebie wszystkie elementy projektu tj. diagnoza, szkolenia, sieciowanie. Tutaj zmiana będzie wprowadzana na kilku poziomach – osoby zarządzające organizacja, koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze. Niższy poziom zmian wystąpi u organizacji, które tylko zapoznają się z raportem oraz otrzymają scenariusze szkoleń. Istotą jest jednak, że wypracowane efekty i rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu. Zakończenie projektu nie jest więc zakończeniem trwającej zmiany.