Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Caritas Polska realizuje projekt „Spiżarnia Caritas”.  Wypracowywany został model nieodpłatnego przekazywania za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Gdańskiej pełnowartościowych i zdatnych do spożycia produktów spożywczych wycofanych z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie) osobom ubogim oraz cierpiącym głód. Projekt ma charakter praktyczny i edukacyjny kierujący się ideą walki z marnowaniem żywności.

Celem projektu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych osobom cierpiącym z powodu ubóstwa i/lub głodu. Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania lub odstępowania.

Zapraszamy na stronę : http://www.spizarnia.caritas.pl/index.php?lang=pl