Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Caritas Polska w okresie 15.06.2016 do 14.06.2017 r. realizuje pilotażowy, innowacyjny, dwuetapowy projekt „Spiżarnia Caritas”. W ramach etapu pierwszego wypracowywany zostanie model nieodpłatnego przekazywania za pośrednictwem Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej pełnowartościowych i zdatnych do spożycia produktów spożywczych wycofanych z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie) osobom ubogim oraz cierpiącym głód. Etap drugi jest elementem praktycznym, w ramach którego wypracowany model zostanie poddany przetestowaniu. Projekt ma charakter praktyczny i edukacyjny

kierujący się ideą walki z marnowaniem żywności.

Celem projektu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych ok. 50 osobom cierpiącym z powodu ubóstwa i/lub głodu poprzez wypracowanie i przetestowanie w okresie od 15.06.2016 do 14.06.2017 modelu nieodpłatnego przekazywania za pośrednictwem CAG produktów żywnościowych wycofanych z obrotu przez sklepy (w tym sklepy wielkopowierzchniowe) osobom potrzebującym. Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania lub odstępowania.

Zapraszamy na stronę : http://www.spizarnia.caritas.pl/index.php?lang=pl