Projekt ma na celu wsparcie mieszkanek Domu Samotnej Matki w usamodzielnianiu się na polu zawodowym, finansowym i osobistym oraz trening ich kompetencji interpersonalnych i wychowawczych. 

Główne działania to:

  • cykl 8 szkoleń
  • spotkania indywidualne z psychologiem/coachem
  • spotkania z doradcą zawodowym

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zbudowanie w mieszkankach Domu Samotnej Matki wewnętrznego poczucia własnej sprawczości i wpływu na rzeczywistość, aby mogły zadbać o bezpieczeństwo i spokój życiowy dla siebie oraz swoich dzieci. Samotne matki będą mogły zwiększyć swoją samoświadomość, nabyć umiejętności do obrony swoich granic osobistych, rozpoznawania swoich potrzeb i życiowych aspiracji. Działania w projekcie pomogą im:

  • określić ich życiowe cele oraz drogę do ich osiągnięcia
  • zwiększą poczucie własnej wartości
  • proaktywną postawę życiową
  • podniosą samoocenę jako człowieka, kobiety, matki oraz partnerki

Organizacja projektu jest możliwością twórczego wykorzystania czasu pobytu matek w Domu Samotnej Matki na ich rozwój osobisty oraz przygotowanie do wyjścia z placówki i organizacji samodzielnego życia poza nią.