To inicjatywa w całości sfinansowana przez Budżet Państwa i realizowana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej mająca na celu integrację młodzieży z różnych krajów, poprzez wspólną naukę i aktywność

  • Planujemy zainicjować spotkania młodych ludzi z różnych krajów, w naszym Domu Spotkań w Warzenku, gdzie będą mogli się spotkać w atmosferze wzajemnej akceptacji
  • By przygotować grunt pod wymianę doświadczeń i idei opracujemy i wdrożymy programy edukacyjne dotyczące pięciu obszarów: historii, sztuki, psychologii, działalności wolontaryjnej i aktywności sportowej
  • Przy udziale wykfalifikowanych edukatorów i wolontariuszy przeprowadzimy szereg zajęć integrujących młodzież
  • Pierwszy cykl spotkań planujemy rozpocząć na jesieni tego roku, zapraszając młodzież z naszych lokalnych placówek edukacyjnych oraz gości z Litwy
  • Przewidujemy również, w ramach projektu, zorganizowanie Konferencji Absolwentów Europejskiego Korpusu Solidarności oraz serię spotkań dla nauczycieli, trenerów i edukatorów

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.