Zadanie będzie realizowane od  1 kwietnia do 15 grudnia 2023 roku na terenie powiatu M. Gdańsk oraz powiatu kwidzyńskiego i wejherowskiego.

Działania będą prowadzone równolegle w lokalizacjach z elementem integracyjnym. Działania i aktywności proponowane seniorom w projekcie skupiają się wokół integracji, pobudzaniu aktywności, inicjowaniu kontaktów z kulturą w różnych odsłonach.

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu osób starszych, a także przyczynianie się do lepszego samopoczucia, zapobieganie negatywnym stanom emocjonalnym poprzez proponowanie atrakcyjnych i inspirujących form spędzania czasu w otoczeniu innych osób.

W ramach zadań realizowanych w Gdańsku odbędą się następujące działania:

  • Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca
  • Stymulacja poznawczo-zmysłowa z elementami terapii wspomnieniowej
  • Trochę ruchu dla rozruchu
  • Zajęcia z planszówkami
  • Wyjście do teatru

W ramach działań realizowanych w powiecie kwidzyńskim odbędą się:

  • Spotkania integracyjne
  • Zajęcia sportowe o charakterze rekreacyjnym
  • Zajęcia z muzykoterapii
  • Wyjazd do teatru

Grupy seniorów z 3 powiatów będą uczestniczyły w programie integracji na odległość i spotkaniu integracyjnym. Działanie, jakie będą podejmowane w ramach projektu mają w szczególności skupiać się na zapewnieniu możliwości aktywnego i kreatywnego spędzeniu czasu. Wszelkie spotkania o charakterze integrującym pozytywnie wpływają na samopoczucie, dobrostan psychiczno-emocjonalny

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Pomorskiego