Zapraszamy chętne osoby do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dla osób potrzebujących.

Porady prawne świadczone będą w Gdańsku, po wcześniejszym umówieniu przez adres mailowy: gdansk@caritas.gda.pl lub telefonicznie 58 555 78 78.

 

Zasady udzielania porad prawnych:

1. jest to spotkanie w sprawie bezpłatnego udzielenia ustnej porady prawnej. W jego ramach nie są sporządzane pisemne opinie prawne, opracowywane pisma procesowe.
2. nie jest zapewniana reprezentacja przed sądami czy organami prawnymi. Jest to jednorazowe spotkanie podczas którego omówione zostaną możliwe tryby postępowania, ryzyka oraz rekomendacja działania.
3. podczas spotkania należy mieć ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla oceny sprawy. Nie należy wysyłać żadnych dokumentów na adres służący zgłoszeniom na porady prawne.
4. kancelaria udziela pomocy w sprawie w drodze jednorazowej porady, nie zajmuje się prowadzeniem sprawy.