To inicjatywa realizowana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego. 

  • Z uwagi na specyficzny obszar działania Uniwersytet Ludowy działa w oparciu o nowoczesną formułę uniwersytetu mobilnego, który nie ma jednej siedziby, ale działa w rozproszeniu, obejmując swoim zasięgiem wiele miejscowości.  
  • W myśl grundtvigiańskiej idei „szkoły dla życia” jest to cykl warsztatów i kursów, w których udział mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, które chcą podnieść swoje kompetencje.

____________

Aktualności związane z działalnością MMUL możecie Państwo znaleźć na stronie placówki
TUTAJ…>>

____________