Zadanie będzie realizowane od  8 lipca do 31 października 2024 roku na terenie powiatu wejherowskiego i powiatu gdańskiego. 

Zadanie będzie realizowane w 2 powiatach: gdańskim i wejherowskim na rzecz 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach zadanie będą prowadzone zajęcia grupowe i indywidualne zmierzające do podniesienia umiejętności komunikacji w różnych sferach, a także wspierające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku, rozwijające ich potencjał i budujące pozytywne nastawienie.

W ramach zadań realizowanych w Krzywym Kole (powiat gdański) odbędą się następujące działania:

  • Zajęcia z logopedą,
  • Wyjazdy do instytucji kultury

W ramach działań realizowanych w Rumi (powiat wejherowski) odbędą się następujące działania:

  • Warsztaty – obsługa nowych  technologii,
  • Kurs – podstawy języka angielskiego,
  • Warsztaty – trening umiejętności społecznych,
  • Zajęcia taneczne

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego