Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich2024-02-29T10:33:49+01:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie

telefon: biuro: + 48 58/ 305 45 60, rejestracja: + 48 58/ 305 45 22

fax: + 48 58/ 322 01 36

e-mailorewtrabki@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: p.o. Magdalena Jurkowska

Placówka działa od 16 stycznia 2006 roku i powstała z myślą o wiejskich dzieciach niepełnosprawnych, których deficyty fizyczne i intelektualne uniemożliwiały naukę w szkołach masowych. Ośrodek prowadzi wielospecjalistyczną, kompleksową i ciągłą pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W marcu 2008 roku przeprowadzka do nowego budynku umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki o oddział wczesnego wspomagania rozwoju dzięki któremu Caritas zajmuje się najmłodszymi podopiecznymi z terenu gminy Trąbki Wielkie. Dodatkowo utworzono Poradnię Rehabilitacyjną NZOZ Caritas, która to zajmuje się działalnością medyczną i profilaktyką zdrowotną. Działalność edukacyjna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, a medyczna ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrum Rehabilitacyjne św. Stanisława Kostki stymuluje rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny i społeczny niepełnosprawnych. Placówka prowadzi rehabilitacje leczniczą i społeczną, terapię w zakresie rozwijania dojrzałości życiowej, sprawności w samoobsłudze, i zaradności osobistej. Podopieczni korzystają z kynoterapii – hipo i dogoterapii.

Centrum wspiera otoczenie osób niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty i poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Promuje działalność wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz animuje działania integrujące środowisko osób pełno- i niepełnosprawnych.

W ramach tej placówki działają:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
  • Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej
  • Centrum Rehabilitacji – Ośrodek Wsparcia

Patron

Stanislaw Kostka

św. Stanisław Kostka

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się 1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn kasztelana zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry. Rodzice wychowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności, uczciwości i skromności. Do 14 roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodzinnym. Na dalszą naukę został wysłany wraz z bratem Pawłem do Wiednia. Był jednym z najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem ojczystym, niemieckim, łacińskim i trochę greckim. Wolny czas spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawaniu sobie pokuty łącznie z biczowaniem się. Intensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak osłabiły młody organizm chłopca, że ciężko zachorował.

Według relacji św. Stanisława – kiedy był bardzo chory, a nie mógł otrzymać Wiatyku, wtedy św. Barbara, patronka dobrej śmierci, nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. Również w tej chorobie zjawiła się Świętemu Matka Boża, od której doznał cudownego uleczenia. Zaraz po uzdrowieniu postanowił wstąpić do jezuitów. Niestety ojciec Stanisława nie wyraził zgody. Chłopiec zdobywa się na heroiczny czyn, organizuje ucieczkę do Augsburga, aby tam wstąpić do zakonu jezuitów.

W trakcie swojej wędrówki Stanisław otrzymał Komunię św. z rąk anioła, gdyż nie mógł jej przyjąć w kościele protestanckim.

Wiosną 1568 r. Kostka złożyć śluby zakonne. Był to najszczęśliwszy dzień w życiu Stanisława. Nagle 13.08 młody zakonnik zachorował. W wigilię Wniebowzięcia NMP zemdlał, a z ust zaczęła się sączyć krew. Kilka minut po północy 15.08.1568 r. św. Stanisław przeszedł do wieczności.

Wieść o pięknej śmierci polskiego młodzieniaszka lotem błyskawicy rozeszła się po Rzymie. W dwa lata później, gdy otwarto trumnę Stanisława, znaleziono Jego ciało nietknięte rozkładem. Ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Doroczną pamiątkę św. Stanisława obchodzi Kościół w Polsce 13 listopada. W roku 1974 wspomnienie św. Stanisława, patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono na 18 września, by na progu nowego roku szkolnego uprosić dla nich błogosławieństwo.

Aktualności

Galeria