Podopieczni placówki OREW w Trąbkach Wielkich, jak co roku, biorą udział w Powiatowym Konkursie „Szczęśliwy Dom, Szczęśliwa Rodzina”.

  1. Organizatorzy konkursu:
  • Starostwo Powiatowe,
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim,
  • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy ,,Żuławski Słonecznik”  w Giemlicach,
  1. Cele Konkursu:
  • propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
  • promowanie młodych talentów.

W Polsce poszerza się grupa osób (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) uzależniona od wielu używek, szczególnie od papierosów, alkoholu, leków, a także narkotyków.Konkurs jest okazją do zastanowienia się nad codziennymi nawykami korzystnymi i niekorzystnymi dla zdrowia; uświadomienia sobie, że już od najmłodszego wieku w dużej mierze sami odpowiadamy za własne zdrowie.Konkurs jest okazją do przedstawienia szczęśliwej rodziny bez uzależnień, nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie i więź między dziećmi i rodzicami (źródło- regulamin konkursu).

Prezentujemy prace naszych podopiecznych, którzy wraz z rodzicami przygotowali te piękne prace.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie.