5 MAJA przypada Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.Święto to zapoczątkowano we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni – czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony(materiał zaczerpnięty z Internetu).

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych dla trąbkowskiej placówki zawsze było wyjątkowym wydarzeniem. Od 15.lat z okazji tego dnia organizowaliśmy festyn integracyjny dla lokalnej społeczności oraz przyjaciół naszej placówki. W roku 2019 bawiło się z nami aż 500 osób. Wśród całego ogromu atrakcji, jedna była szczególna- spotkanie z osobami, które tylko w niewielkim stopniu różnią się od reszty społeczeństwa. Doświadczanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnością dla wszystkich uczestników było okazją do poznania siebie nawzajem i dzielenia się radością!

W tym roku, z powodu epidemii, festyn nie mógł się odbyć. Jednak zapewniamy, że Dzień Godności w roku 2021 będzie obchodzony podwójnie huczniej!