Czy wiesz, że ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego?

Dla wielu z nich szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. Właśnie dla takich dzieci powstał Program SKRZYDŁA, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Inspiracją powstania Programu SKRZYDŁA jest przesłanie Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski:

Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (…)

(Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).

SKRZYDŁA to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

Program SKRZYDŁA daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

SKRZYDŁA to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w nasz Program. Razem, z potrzeby serca i w hołdzie polskiemu Papieżowi, budujmy cywilizację miłości.

W ramach pomocy w programie SKRZYDŁA uczeń może otrzymać następujące wsparcie

  1. SKRZYDŁA na co dzień
  2. SKRZYDŁA na przyszłość
  3. Skarbonka SKRZYDEŁ         (informacja poniżej)

SKARBONKA SKRZYDEŁ:

Skarbonka SKRZYDEŁ to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania jakichkolwiek deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Archidiecezji Gdańskiej z dopiskiem „Skarbonka SKRZYDEŁ” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które zostały objęte opieką w programie.

Aby powiększyć Skarbonkę SKRZYDEŁ dokonaj wpłaty na podany nr konta:
Bank Millennium S.A. 7211 6022 02 0000 0000 9411 1042
z dopiskiem „Skarbonka SKRZYDEŁ”

Wypełnij deklarację dostępną w zakładce PLIKI i wyślij ją do Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas Archidiecezji Gdańskiej wyśle list potwierdzający udział w programie SKRZYDŁA oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka) oraz kwartalne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach współpracy z Grupą Lotos objęła pomocą 40 dzieci z terenu  Archidiecezji Gdańskiej. Nasz główny darczyńca przekazał stypendia „na przyszlość.

Darczyńcy indywidualni przekazując systematycznie stypendia wspierają 73 uczniów.

Caritas Polska przekazuje środki na roczne wsparcie dla 5 uczniów a skarbonka w ramach naszej Caritas wspiera 2 uczniów.

Łącznie Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach programu SKRZYDŁA obejmuje opieką  50 uczniów.

Koordynatorzy: Karolina Lewandowska, Dorota Kowalewska

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Centrum Wolontariatu
ul. Jesionowa 6A
80-261 Gdańsk
tel.: 058/ 3454718
fax: 058/ 3454709 e-mail: cwgdansk@caritas.pl
Więcej informacji o programie „Skrzydła” na stronie: www.skrzydla.pl

Napisali  o SKRZYDŁACH:

http://www.rumia.home.pl/files/rumskie%20nowiny/2012/styczen_luty2012.pdf

http://twojagazeta.pl/gdansk-srodmiescie/4807-ufunduj-stypendium-dzieciom-w-potrzebie

http://www.nadmorski24.pl/wiadomosci-9667/pomoz-dzieciom-z-programem-skrzydla.html

Skrzydła