Solidarity Matters jest projektem w całości finansowanym z Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

ENGLISH VERSION BELOW

W ramach tego projektu dziesięcioro wolontariuszy z różnych krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiadujących pracuje w poszczególnych placówkach należących do Caritas.

Obecnie Caritas gości ośmioro osób pochodzących z Gruzji, Hiszpanii, Białorusi i Szwecji. Wolontariusze pracują w różnych placówkach, zajmując się dziećmi i seniorami oraz angażując się w różne wydarzenia organizowane przez Caritas w ciągu roku.

Każdy przybywający wolontariusz może wybrać sobie pracę w jednej z placówek Caritas Archidiecezji Gdańskiej, które działają na rzecz młodzieży, dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych. Zanim wolontariusz podejmie ostateczną decyzję wyboru placówki zgodnie ze swoimi preferencjami ma możliwość odwiedzić kilka ośrodków, poobserwować i wtedy zdecydować, gdzie chciałby podjąć pracę.

Każdy z wolontariuszy przed przyjazdem do Polski bierze udział w swoim kraju w szkoleniu, które przeprowadza organizacja wysyłająca. Krótko po przyjeździe natomiast każdy jest zaproszony do przejścia przez ”Arrival Trainning”- pięciodniowy warsztat- szkolenie, spędzony na wyjeździe wraz z innymi wolontariuszami przebywającymi w Polsce. Podobne warsztaty, nazywane z kolei „Mid-term Trainning” wolontariusze przechodzą razem w połowie trwania ich projektu.

W ramach projektu każdy podejmujący się wolontariatu ma zapewniony swój własny pokój w mieszkaniu dzielonym z dwoma lub trzema innymi wolontariuszami, kieszonkowe na swoje wydatki i jedzenie oraz opłacone comiesięcznie transport miejski.

Plan tygodniowy każdego wolontariusza, to praca w wybranym miejscu przez sześć godzin dziennie, od poniedziałku do czwartku. W piątek natomiast cała grupa wolontariuszy spotyka się wspólnie z koordynatorem w celu omówienia spraw organizacyjnych, integracji oraz pracy zespołowej (spotkania wolontariuszy, realizacja mini-projektów, zwiedzanie różnych centrów Caritas, organizowanie warsztatów, udział we wspólnych wydarzeniach).

Weekendy to dla każdego z wolontariuszy czas wolny i okazja do zwiedzania oraz poznawania naszego kraju i jego kultury oraz do nauki języka polskiego, naukę którego projekt również wspiera.

 

 

ENGLISH VERSION

1. ORGANIZATION

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ (Caritas  Archdiocese  Gdańsk)

Caritas Archdiocese  Gdansk (CAG) is a church charity organization established on 25 April 1990. The organization brings help to every single person in need regardless worldview, religion, gender, age or health status. charitable and humanitarian activities of the organization are dedicated to the  spiritual and material needs of people.

Main groups of people who are supported by CAG:

– youth and children (from communities at risk of social exclusion),

– elderly people,

– people with disabilities (including mental disabilities), – poor and homeless people,

– center for  chronically ill people where they get daily care,  professional medical support and rehabilitation assistance,

– Center of single mothers, who have difficult situation, they do not have financial resources or human support from their families

Work and various activities of CAG is supported by employees, volunteers, church members, school leaders.

Caritas Archdiocese Gdansk (CAG) is very experienced organization in national and international projects connected with volunteering, since 2005 Caritas Archdiocese Gdansk has hosted more than 160 volunteer from various countries: Germany, Italy, Turkey, Portugal, Ukraine, Georgia, Spain, Belarus, France, Armenia, Finland and etc.

2. Character, working hours

The volunteer works in one of the selected Caritas Centers in Gdańsk, Sopot, Gdynia, which work for the benefit of youth, children with difficult background, seniors or disabled people.

Volunteer will be able to choose her/his working place according to his/her preferences, before the final decision volunteer will be able to visit several centers, observe working process take part in it and after decide where she/he would like to work.

Weekly Schedule:

Monday Thursday – work in chosen work place

Friday- team work (meetings of volunteers, implementation of mini-projects, visiting various Caritas centers, organize a various workshops, activities  for Caritas local volunteers, participation in joint events)

Weekend – free time (it is possible that some weekends volunteers will be involved in Caritas activities, in this case volunteer will get day off)

Working hours – each Caritas facility has different schedule, working hours of volunteer will be depend on timetable of the center.

3. Centers description

Children & Youth Centers (Gdańsk, Sopot)

Youth in age 5 -18 year old

–   from difficult backgrounds, were families having problems with alcohol, drugs addiction, poverty, prison, unemployment, violence, illiteracy, often incapacity of life,

–   Being in families were are many children in a small flats where is no conditions to learn, sleep, have fun etc.

–   having problems in learning,

–   in general not speaking in English,

–   having emotional problems, problems with communication,

However our experience show that those children and youth are very active, they know what is team. They are willing to act, play together etc. We see the results of the therapy, of our work if only those children get the chance, if you believe in them they are able to act and create something good.

Club of Seniors

Elderly in age from 65 year old

this is a day center for elderly people,  a space where they are able to spend pleasant time together, play games, do handmade things, get new information, do  physical exercises in order to keep them active.

Centers for People/kids with disabilities

Therapy centers for people with disabilities where they  get educational, social and psychological support. Art is a main form of therapy and rehabilitation for the disabled, therapy, spiritual, intellectual and physical development is the main goal of the employees of the center.

Centers for chronical ill people

Where they get daily care,  professional medical support and rehabilitation assistance.

The main task of the volunteers is to   help  doctors to take care of  patients,  organize various activities  for patients, reading, talking etc.

4. The role of an ESC volunteers

We would like the volunteer to join the workshop team, show his/her presence, make impact on the place, that the workplace feels that has got an ESC volunteer! J

Proposed activities in the workplace:

·        Foreign languages lessons for people once/twice a week,

·        National days of participant country:

·        preparation of big poster with basic words in my language,

·        my national dishes, cooking activities,

Besides:

–    Help with homework of children/youth such as English language, math, geographic etc.,

–    Follow the activities which are organized by the youth leader, work coordinator,  therapist.

–    Propose own activities which can be organized with the leader such as cooking, art, sports activities etc.,

–    Play games with children, youth, elderly people

–    Help in daily duties such as cleaning, washing etc.

–    Participation in any other additional activities proposed by the ESC coordinator, for example visit in the school with a presentation.

We are also open for volunteers’ ideas. If you would like to propose your own activity – go ahead!

5. Profile of the candidate

–  likes to work with children, youth, elderly or disabled people and who knows how to get in touch with them (or not be afraid of them),

–  likes to discover new things, open-minded,

–  active, taking initiative, creative

–  communicative,

–  responsible, able to deal with often hyperactive youth,

–  such interests as sport, music, dance or any other kind of passion with which volunteer can infect young people are very appreciated

 

Activity dates: 01.01.2020 – 31.12.2020

Project dates: 01.01.2019 – 31.12.2021

 

Environment description

The activity last for 12 months and is situated within Tricity and surroundings (Tricity=Trójmiasto – Gdynia, Sopot, Gdańsk) area, which is quite famous because of its tourist facilities. The volunteer will be based in the one placement however there is a plan to visit for 1-2 days other placements in order to see the others project and maybe find new ideas.

There are 10 ESC volunteers all together however they live in flats (for 3-4 people) . In each volunteer has got their own bedroom and shared kitchen, bathroom with other ESC volunteers. The flats are situated quite close to the means of transport. The volunteers are getting ticket for the transport to get from the flat to the workplace. Apart from pocket money, they are getting also money for food each month.

I encourage you to have a look at the link: https://www.caritas.gda.pl/solidarity-matters/ where you can find information about our organization and the solidarity matters project.