Centrum Wolontariatu Caritas2020-10-27T15:10:43+01:00

Project Description

Informacje

Adres: Jesionowa 6A, 80-261 Gdańsk

telefon: 58 345 47 11

e-mail: cwgdansk@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Ks. Piotr Brzozowski

Centrum Wolontariatu Caritas animuje i koordynuje działania osób, które chcą pomagać innym ofiarowując swój czas i swoje umiejętności.

Koordynatorzy organizują pracę Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas i wolontariuszy akcyjnych.

Osoby, które chciałyby poświęcić swój wolny czas na działanie w ramach wolontariatu CARITAS Archidiecezji Gdańskiej mogą wykorzystać swój potencjał i energię w następujących grupach:

Wolontariusze Placówek:
– w Świetlicach dla dzieci i młodzieży:
 pracują z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą.
Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują im czas wolny, uczą jego efektywnego wykorzystania, prowadzą zajęcia tematyczne. W celu nawiązania kontaktu z koordynatorem wolontariatu danej placówki patrz zakładka – Kontakt dla wolnotariatu.
– w Placówkach Opiekuńczo-Medycznych: zajmują się bezpośrednią opieką nad chorymi, dotkniętymi chorobami nowotworowymi oraz niepełnosprawnymi. Pełnią przede wszystkim rolę wspomagająco-towarzyszącą. Aby przygotować wolontariuszy do tej roli prowadzimy szkolenia. W celu nawiązania kontaktu z koordynatorem wolontariatu danej placówki patrz zakładka – Kontakt dla wolnotariatu.

Wolontariusze Centrum Wolontariatu w Gdańsku-Wrzeszczu:  to grupa w każdej potrzebie – nie tylko nagłej. Podczas akcji pełnią różne role, stosownie do swoich możliwości i umiejętności.
W wakacje i na zimowiskach stanowią kadrę opiekuńczo – wychowawczą, która zajmuje się dziećmi i młodzieżą spędzającymi wakacje i ferie zimowe w ośrodkach i na obozach Caritas. Wśród wolontariuszy są osoby z uprawnieniami pełniący funkcję wychowawcy, oraz osoby, które nie posiadają kwalifikacji i  pełnią funkcje pomocników wychowawców.
Dbając o podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje corocznie kursy podczas których można zdobyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego lub kierownika kolonii, ratownika WOPR, instruktora IRR. Dla nich także, co miesiąc organizujemy bezpłatne warsztaty – SZKOŁĘ WYCHOWAWCÓW.

Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas:  którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym w ramach konkretnych parafii. Realizują pomoc podobną do działalności realizowanej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej docierając wszędzie tam, gdzie pomoc jest możliwa i potrzebna.
Odpowiedzialni – patrz zakładka Parafialne Zespoły Caritas

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas :są to zarówno pedagodzy oraz asystenci kościelni, którzy tworzą tą formację w swoich szkołach wraz ze swoimi uczniami działający na Tereni szkół oraz wokół nich. Aktywnie włączają się w dzieła Caritas Gdańskiej niosąc pomoc bliźnim. Odpowiedzialni – patrz zakładka Szkolne Koła Caritas.

JEŻLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A REALIZACJĄ SWOJEJ OSOBY W WOLONTARIACIE CARITAS SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANĄ PRZEZ CIEBIE OSOBĄ, ABY UZYSKAĆ POTRZEBNE INFORMACJE!!!

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem to pobierz ankietę i wyślij do nas – cwgdansk@caritas.gda.pl

Zobacz również

Szkolne Koła Caritas
Parafialne Zespoły Caritas
Wolontariat domowy

Aktualności

Galeria