Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio to więcej niż miejsce pracy.
Tworzą je ludzie o wielkich sercach, pełni pasji, zaangażowania, których praca dopełnia naszą misję – rzetelną opiekę nad naszymi pacjentami. Zapraszamy do naszego zespołu!

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz Oddziałowa(-y)

 

Miejsce pracy: Centrum Pomocowe CARITAS im. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8

 

O Kandydacie:

 • posiada wykształcenie kierunkowe – magister pielęgniarstwa lub licencjat z pielęgniarstwa
 • ma minimum 7 lat doświadczenia w pracy jako pielęgniarka / pielęgniarz
 • posiada minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • świetnie organizuje pracę własną i innych
 • posiada umiejętność układania grafików
 • jest osobą życzliwą, odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, konsekwentną i odporną na stres
 • jakość obsługi Pacjenta i realizacja procedur są wyznacznikiem Jego pracy
 • posługuje się programami Excel, Word i Outlook

Nasza oferta:

 • stabilne zatrudnienie
 • narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz przyjazna atmosfera
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Caritas

Zadania na stanowisku to przede wszystkim:

 • koordynacja pracy personelu medycznego realizującego zadania pielęgniarskie i opiekuńcze
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących działalności zespołu
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną programu, sprzętem medycznym
 • sporządzanie grafików i ustalanie dyżurów
 • prowadzenie polityki zaopatrzeniowej, w tym lekowej i nadzór nad stanem leków w Centrum
 • bieżące kontrolowanie ksiąg zbiorczych
 • stała współpraca z Dyrektorem Centrum.

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumpio@caritas.gda.pl

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

W treści mail’ a lub w aplikacji prosimy załączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie,
Al. Niepodległości 778, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”