ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie paneli PV w budynku w Rumi

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie – fotowoltaika-Rumia

 

Aktualizacja zapytania ofertowego:

15.04.2024 – Moc instalacji powinna mieścić się w zakresie od 9,90 do 9,99 kWp

16.04.2024 – Dopuszcza się zmianę zakresu z wybranym wykonawcą w szczególności biorąc pod uwagę możliwości techniczne budynku. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wszelkie rozwiązania wymagają zgody Zamawiającego przed ich realizacją. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

16.04.2024 – Sprawność paneli fotowoltaicznych min. 19 %

19.04.2024 – data wykonania instalacji liczona w dniach od podpisania umowy:

  • zapis do 17 maja 2024 – 10 punktów – zmienia się na do 12 dni od podpisania umowy
  • zapis do 24 maja 2024 – 5 punktów – zmienia się na do 19 dni od podpisania umowy
  • zapis do 31 maja 2024 – 1 punkt – zmienia się na do 26 dni od podpisania umowy

19.04.2024 – Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z wystąpienia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania celu zamówienia, o ile wartość planowanych robót uzupełniających nie przekroczy 50% wartości udzielonego zamówienia, a ich charakter będzie podobny do charakteru zleconych robót, na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych do warunków określonych w umowie, tj. przy zachowaniu stawek cenowych zastosowanych do obliczenia ceny w złożonej ofercie.

protokół – panele pv