Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
WYMAGANIA:

1. Wykształcenie
-średnie (mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy   społecznej – policealna szkoła medyczna)
– umiejętność pracy w zespole
– punktualność, rzetelność, odpowiedzialność
– wysoka kultura osobista,
– życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

2. Zakres obowiązków
-wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
-karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
-zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
– współpraca w zespole pielęgnacyjno -opiekuńczym

3. Oferujemy
– umowę zlecenie
– pracę zmianową w 12h systemie pracy
– termin rozpoczęcia: od zaraz

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl
 Telefon do kontaktu: 58 511 35 04

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)