ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZO/2024/RB

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wytycznych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Jana Pawła II”.

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Jana Pawła II”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe Termomodernizacja Fromborska

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 2.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z FR i RB

Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6. Audyt Energetyczny Budynku

 

Wyjaśnienia do zapytania:

1) 5.03.2024

2) projekt umowy

 

Złożone oferty:

Informacja z otwarcia ofert 2_ZO_2024_RB 20 03 2024

 

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Jana Pawła II” (umowa nr 1515/2023/Wn11/OA-tr-ku/D)

 

 

Informacja z wyboru:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_ZO_2024_RB 26 03 2024