W zał. do pobrania zapytanie ofertowe na: „Przeprowadzenie audytu  zewnętrznego zadań/projektów  finansowanych  w części  lub  w  całości  ze  środków  PFRON  w  ramach  ustawy  o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

Zamawiający: Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP
Adres zamawiającego: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
Telefon: tel. +48 58 555 78 78 E-mail: gdansk@caritas.gda.pl

 

Szczegóły do pobrania:

-ZAPYTANIE OFERTOWE.docx projekt

Oświadczenie o bezstronności i niezalezności