Jeżeli mieszkasz w Gdyni, opiekujesz się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się do nas!

Organizujemy cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach).

30-to godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.

Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Kolejne cykle szkoleń będą organizowane do października br.

Możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla Państwa podopiecznych na czas trwania zajęć!

Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdyni.

Kontakt: Sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni

ul. Jęczmienna 8

Tel. 58 667 81 83 lub 84

e-mail: centrum.o.pio@caritas.pl