Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach zadania będziemy kontynuować i rozwijać działania prowadzone w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas (CPMiU). Podstawowe jego zadania to prowadzenie 4 punktów informacyjno-doradczych (1 w Gdańsku, 1 w Gdyni, 1 w Rumii, 1 w Żukowie). Punkty działają wg określonego harmonogramu działań w wyznaczone dni tygodnia. Uchodźcy mogą skorzystać z informacji, zawnioskować o pomoc specjalistyczną (psycholog, prawnik, tłumacz, doradca zawodowy), wydajemy także paczki, bony żywnościowe, karty na zakupy. Prowadzimy szeroko zakrojone działania integracyjne dla uchodźców, skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Poza podstawową działalnością Centrum Pomocy zrealizuje jeszcze następujące działania:

 • Szkolenia zawodowe
 • Szkolenia medyków
 • Kursy wyrównawcze
 • Kursy adaptacyjne
 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów i licencji

W ramach projektu zapewnimy także bilety dla wolontariuszy oraz materiały na zajęcia.

Odbiorcami zadań będzie 330 osób, obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy, przebywających na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, w szczególności wsparciem chcemy objąć:

 • kobiety z dziećmi – w szczególności kobiety, które posiadają więcej niż 1 dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz brakuje im wsparcia innych członków rodziny;
 • osoby, które chcą zdobyć lub podnieść kompetencje do pracy na stanowisku opiekun (osoby starszej/chorej);
 • osoby posiadające wykształcenie medyczne i pragną podjąć pracę w zawodzie w Polsce;
 • osoby, które mają problemy z adaptacją do życia w nowych warunkach lub chciałby zwiększyć poziom adaptacji nowej sytuacji życiowej.

Kontakt dla uczestników:

 • nberezovska@caritas.gda.pl
 • cudzoziemcy@caritas.gda.pl