Centrum informacyjno-doradcze dla cudzoziemców przystąpiło do realizacji projektu „Integracja lokalna”. 

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu „Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY”, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO”

Celem projektu jest organizacja działań pomocowych i integracyjnych na rzecz cudzoziemców:

1. WSPARCIE NA START – doradztwo zawodowe, tłumaczenia przysięgłe

2. Warsztaty POLSKA W PIGUŁCE:

  • Historia i kultura Polski
  • Jak radzić sobie z szokiem kulturowym
  • Jak działają polskie urzędy
  • Jak przebiega proces adaptacji
  • Gdzie szukać wsparcia w Trójmieście

3. WIZYTA INTEGRACYJNA – wyjście do Europejskiego Centrum Solidarności lub Muzeum II Wojny Światowej w celu zapoznania się z polską historią.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 15 września do 15 grudnia 2021 r.

Projekt jest skierowany do grupy 20-30 osób dorosłych – imigrantów

Uczestnictwo we wszystkich inicjatywach jest BEZPŁATNE.
ZAPISY DO PROJEKTU:
cudzoziemcy@caritas.gda.pl
tel. 533 327 342
www.facebook.com/centrum.informacyjno.doradcze.dla.cudzoziemcow

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.