Od 1 sierpnia 2013 r do 31 lipca 2015 r gdańska Caritas jest partnerem w projekcie pn. VOLARE. VOLunteering Actions for the Reinsertion into Education. Wolontariat,  akcje dla reintegracji przez  edukacje.

Tematem przewodnim projektu jest nabywanie umiejętności kluczowych dzięki działalności wolontariackiej. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby młode, w wieku od 16 do 25 lat o niskich kwalifikacjach, które w niektórych przypadkach zbyt wcześnie  pozostawiły system edukacyjny.

Dlaczego wolontariat?

Wolontariat jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi edukacji nieformalnej młodych ludzi. Poprzez wolontariat, młodzież zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Jeśli dodatkowo do tego dołożymy wymiar międzynarodowy, młodzi ludzie mają szansę zdobyć nowe doświadczenia osobiste, poszerzają swoje horyzonty i mogą dowiedzieć się więcej o sobie i rozwijać się jako osoby.

Celami projektu są:

– Wprowadzenie w życie projektu pilotażowego w celu promowania wolontariatu jako metody twórczej do nabycia podstawowych umiejętności w kontekście edukacji nieformalnej.

– praca metoda wolontariatu,  jako alternatywnego i innowacyjnego sposobu reintegracji młodych dorosłych z niskim kwalifikacji.

– rozwijanie tego doświadczenia pilotażowego przez sieć europejskich organizacji związanych z edukacją nieformalną.

 

W realizację projektu oprócz CARITAS Archdiecezji Gdańskiej zaangażowanych jest jeszcze sześciu innych partnerów z Europy: Second Chance School of Gijón City Council (Hiszpania), Doncaster College (Wielka Brytania), Volkshochschule Aachen (Niemcy), Education, Culture and Sports Department of Riga City Council (Łotwa), Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Onlus – Genova (Włochy), Sheffield City Council (Wielka Brytania).

Projekt realizowany jest w ramach programu Grundtvig. Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w trakcie mobilności w Sopocie.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZCNPZAXNdI

w wersji angielskiej

https://www.youtube.com/watch?v=H5WDH0gCRrI

 

oraz odwiedzenia bloga projektu, na którym znajdą Państwo informację o wszystkich Partnerach projektu i aktywnościach zrealizowanych w jego trakcie.

 

http://volare-volunteering-actions.blogspot.nl/

 

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”