Od września 2014 r. gdańska Caritas uczestniczy w projekcie partnerskim pn. SOCIAL KEYS.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + w partnerstwie z instytucjami z Grecji (Hellenic Management Association), Włoch (Scuola Nazionale Servizi Foundation i Regione Umbria – Direzione Programmazione – Servizio  Istruzione) oraz Belgii (DIESIS COOP).  Projekt dotyczy uznawalności kompetencji (efektów uczenia się) pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Zauważono bowiem, że większość przedsiębiorców społecznych ma niskie wykształcenie, na ogół nie są absolwentami wyższych uczelni, a jeśli odbyli jakieś szkolenia to zazwyczaj w ramach kształcenia i szkoleń zawodowych lub kształcenia dorosłych. Różne systemy kształcenia w poszczególnych krajach Europy  stanowią poważną przeszkodę dla ich mobilności. Projekt będzie realizowany do roku 2017.

W grudniu 2014 r. w Atenach odbyło się 1. spotkanie partnerstwa, podczas którego każdy z partnerów zaprezentował swoją organizację. Ponadto spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu projektu i zadań w nim realizowanych, doprecyzowano kwestie dotyczące zarządzania projektem i komunikację między partnerami, omówiono kwestie finansowe.

W lutym 2015. w Perugii odbyło się 2. spotkanie partnerstwa – poświęcone identyfikowaniu kluczowych zawodów w ekonomii społecznej, budowaniu matrycy partnerów lokalnych.

Trzecie, czerwcowe spotkanie odbyło się w Gdańsku. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z określaniem kwalifikacji wybranych „zawodów” w ekonomii społecznej.

Więcej o projekcie: http://www.socialkeys.eu/pl/