Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 778, ( 81-805).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dominika Kijaczko, e-mail:iodgdansk@caritas.gda.pl, 58 555-78-78


Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych w Caritas Archidiecezji Gdańskiej:

I.  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

  1. Polityka Bezpieczeństwa
  2. Polityka Prywatności

II. KLAUZULE INFORMACYJNE

A. FORMULARZ KONTAKTOWY

Obowiązek informacyjny kontakt na stronie www

B. MONITORING WIZYJNY
  1. Wzór-klauzuli-informacyjnej-obiekt-monitorowany
  2. Klauzula informacyjna obiekt monitorowany
  3. Regulamin monitoringu wizyjnego
C. PODANIE O POMOC

Obowiązek informacyjny dla osób potrzebujących wsparcia

D. ZAPYTANIE OFERTOWE

Obowiązek informacyjny-zapytanie ofertowe

E. PROCES REKRUTACJI

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym

F. PODMIOTY LECZNICZE
  1. Klauzula informacyjna ODWIEDZINY
  2. Obowiązek informacyjny podmioty lecznicze
G. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW/WOLONTARIUSZY

Obowiązek informacyjny stażyści-praktyki-wolontariusze