Placówka pomocowa w Łapinie2023-06-16T10:04:23+02:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. H. Sienkiewicza 50, 83-050 Łapino Dolne, gm. Kolbudy

telefony:

 • 58/ 682 69 31 oraz 534 967 897
 • 694 464 417 (kierownik)
 • 534 967 897 (terapeuci)

fax: + 48 58/ 682 69 31

e-mail: wtzlapino@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Aldona Mionskowska

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie znajduje się w gminie Kolbudy, 20 km od Gdańska. Warsztat obejmuje terapią 25 osób z niepełnosprawnością intelektualna i fizyczną.Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.Działania warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom.Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez :

 • ogólne usprawnianie
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej
 • poprawę kondycji psychicznej i fizycznej rozwijającej m.in. sprawności, które są niezbędne w pracy
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój planowania, komunikowania się i decydowania o swoich sprawach, a także rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu
 • rozwijanie umiejętności czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

Uczestnicy warsztatu są pod stałą opieką psychologa. Zadaniem psychologa jest wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości, nawiązywanie kontaktu między uczestnikami, radzenia sobie w grupie. Pomoc ta realizowana jest w formie indywidualnej i grupowej.

W warsztacie prowadzone są również zajęcia taneczne z elementami aerobiku. Tego rodzaju zajęcia pozytywnie wpływają na sferę motoryczną, emocjonalną i kontaktów interpersonalnych naszych podopiecznych. Terapia tańcem jest naturalną „metodą” terapeutyczną.

W Centrum Pomocowym w Łapinie działa ośrodek wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej. Placówka finansowana jest ze środków PFRON. Realizuje różne formy rehabilitacji indywidualnej i grupowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach tej placówki działają:

 • Pracownia Witrażu
 • Pracownia Kuchnia Dydaktyczna
 • Pracownia Stolarska
 • Pracownia Ceramiki
 • Pracownia Plastyczna

Dokumenty do pobrania:

Obowiązek informacyjny WTZ

WTZ Podanie o przyjęcie do WTZ

Aktualności

Galeria