Projekt „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” jest realizowany w partnerstwie z Oddziałem Pomorskim PFRON i finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Cele projektu

1. rozwój działalności Klastra Pomorskich WTZ – w tym utworzenie e-sklepu służącego sprzedaży rękodzieła wytwarzanego przez osoby niepełnosprawne podczas pracy w WTZ, utworzenie galerii prac osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie i rozwinięcie działalności Klastra,

2. wzmocnienie struktur oddolnych Caritas Archidiecezji Gdańskiej – w tym wsparcie i rozwój Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) i Szkolnych Kół Caritas (SKC) oraz rozwój Centrum Wolontariatu

3. działania promocyjne mające na celu wzmocnienie potencjału i efektywności zadania 1 i 2 poprzez zadbanie o odpowiednią promocję i informację.

Wartość projektu: 633 300,00 zł

Planowane efekty

  • Utworzenie e-sklepu
  • Utworzenie galerii rękodzieła
  • Wzrost kompetencji osób związanych z Klastrem – 80 osób
  • Wzrost kompetencji członków PZC i SKC – 120 osób
  • Liczba nowych członków PZC i SKC – 20 osób
  • Liczba wdrożonych nowych form wolontariatu – 1 (wolontariat domowy)
  • Modernizacja siedziby Centrum Wolontariatu Caritas
  • Wzrost kompetencji pracowników w zakresie promocji w Internecie – 4 osoby
  • 2 akcje promocyjne w Internecie

Uruchomienie e-sklepu

Zapraszamy do oglądania i kupowania, a tym samym wspierania Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: https://rekodzielowtz.pl/
Całkowity dochód ze sprzedaży wyrobów jest przekazywany na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Relacja ze szkoleń

W dniu 6 marca 2020 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sycewicach koło Słupska odbyły się dwa 4-godzinne szkolenia w ramach projektu „Sieci Współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Tematem szkoleń było: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” oraz „Standardy współpracy z rodzicami, opiekunami osób niepełnosprawnych – komunikacja bez przemocy”.

W szkoleniach  wzięło udział odpowiednio 26  i 27 osób – pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycewicach, Warsztatu Terapii Zajęciowej  Polskiego Związku Niewidomych ze Słupska, Domu Pomocy Społecznej  z Lubczewa, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku.