Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni2022-09-26T13:18:46+02:00

Project Description

Informacje

Adres: ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia

telefon: + 48 58/ 667 81 83, 667 81 84

fax: + 48 58/ 667 81 85

e-mail: centrumpio@caritas.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za placówkę: Małgorzata Niemkiewicz

Centrum Pomocowe im. św. O. Pio powstało w 2002 roku dzięki współpracy miasta Gdynia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Centrum jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, całodobowo świadczy usługi opiekuńczo – lecznicze, rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej.

Placówka włącza się w działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oferując profesjonalną pomoc i wsparcie. Ponadto realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W tym względzie współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz dysponentami środków rządowych i samorządowych dzięki czemu korzystający z naszych świadczeń nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Z zakresu pomocy społecznej prowadzi działania w formie wsparcia dziennego, którego celem jest społeczno-zawodowe przysposobienie osób niepełnosprawnych.

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio jest placówką w której osoby w jesieni życia, przewlekle i długotrwale chore, często pozbawione opieki najbliższych uzyskują profesjonalną pomoc , opiekę, odnajdują ciepło, życzliwość, miłość i wiarę w sens dalszego życia.

W ramach tej placówki działają:

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Grupy wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz opiekunów:
  Spotkania odbywają się w dwie soboty w miesiącu w godzinach 10.00 – 13.00.
  W ramach zajęć prowadzona jest rehabilitacja, terapia zajęciowa i spotkania z psychologiem.
  Projekt jest skierowany do mieszkańców Gdyni i dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Gdynia.
 • Centrum Pomocowe im. św. Ojca Pio – Ośrodek Wsparcia. Placówka finansowana jest ze środków PFRON. Realizuje różne formy rehabilitacji indywidualnej i grupowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie o przyjęcie do WTZ

Obowiązek informacyjny WTZ

 

Patron

św o Pio

św. o. Pio (ur. 25.05.1887 w Pietrolcinie w południowych Włoszech, zm. 23.09.1968)

Od piątego roku życia miewał wizje Nieba, objawienia Świętych i był także przedmiotem prześladowań szatana. Slaby fizycznie, silny duchem. W 1903 roku wstąpił do zakonu Kapucynów. W 1910 roku przyjął święcenia kapłańskie, od 1916 roku przebywał w Sam Giovani Rotondo. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników. Mistyk, często surowo pokutujący, poświęcał bardzo dużo czasu na modlitwę. Obdarzony darem bilokacji. Niesamowity spowiednik. Jego głównym zajęciem w ciągu dnia była spowiedź, podczas której zaglądał w dusze penitentów. Niezwykłą czcią darzył Eucharystię. 20. września 1918 roku obdarzony stygmatami. Wierni, pielgrzymując z różnych stron świata, przybywali do księdza-stygmatyka aby otrzymać od niego wstawiennictwo u Boga. Ojciec Pio realizował posłanie miłości w modlitwie, pokorze, i w ofiarnym cierpieniu. Czynił to w swoich inicjatywach skierowanych w dwu kierunkach: ku Bogu poprzez ustanowienie „grup modlitewnych” i ku cierpiącej wspólnocie poprzez budowę nowoczesnego szpitala „Domu ulgi w cierpieniu”. Jego wstawiennicza modlitwa była źródłem licznych uzdrowień.

Aktualności

Galeria