Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje zadanie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Jego głównym celem jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na wypoczynek i regenerację.

W ramach zadania oferujemy wsparcie dla:

  1. rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
  2. osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym opieki całodobowej w placówkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w dwóch lokalizacjach:

GDAŃSK, Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

Kontakt:
tel.: 58 511 35 04
mail: centrumjp2@caritas.gda.pl
lub osobiście w placówce
Osoba do kontaktu: Wioleta Pacak-Rygielska

GDYNIA, Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio, ul. Jęczmienna 8

Kontakt:
tel.: 58 667 81 83, 58 667 81 84
mail: centrumpio@caritas.gda.pl (w temacie proszę podać temat WYTCHNIENIÓWKA)
lub osobiście w placówce

Jedna osoba może skorzystać z maksymalnie 14 dni pobytu w trybie ciągłym lub w ramach kilku pobytów. Zapewniamy opiekę, usługi pielęgniarskie, wyżywienie, terapię zajęciową.

 

Dokumenty do pobrania: 

GDANSK 

GDYNIA

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024
Pełną informację o programie można pobrać <<TUTAJ>>