Adres:

ul. Kliniczna 2A

80-871 Gdańsk

tel.: +48 694 464 418

Koordynator: Danuta Tomaszewska

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje program PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom najuboższym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Parafialnych Zespołów Caritas działających na polu pomocy społecznej.

 

Głównym założeniem przy realizacji Programu jest udzielanie systematycznej (comiesięcznej) pomocy osobom najuboższym, a nie jednorazowe wsparcie dużej grupy osób.

 

W celu podpisania UMOWY prosimy o kontakt z koordynatorem.