Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Caritas Archidiecezji Gdańskiej od 05.01.2009 roku realizuje projekt „ONi na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 84 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z terenu powiatu gdańskiego, nieaktywnych zawodowo. Ma on na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez indywidualne programy zatrudnienia, praktyczną nauką zawodu oraz szkolenia branżowe.

Każda osoba niepełnosprawna zaproszona do projektu uczestniczyć będzie w szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowany i doświadczony personel (doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny, trener pracy). Również każdy uczestnik otrzyma indywidualne wsparcie akompaniatora pracy, który odpowiedzialny będzie za kontakty i współpracę z pracodawcami.

Dodatkowo w trakcie trwania projektu zapewnione zostanie indywidualne i grupowe wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów – spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i  zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem projektu.

Biuro projektu „ONi na rynku pracy” – Inkubator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 058 340 27 86
fax.058 551 57 46

Jolanta Kruk – koordynator projektu
e-mail: jkruk@caritas.pl