Celem projektu „jump@school” jest wypracowanie rekomendacji i wskazówek dotyczących interwencji w edukacji i kształceniu zawodowym zapobiegjącym wczesnemu opuszczaniu szkół. Projekt realizowany jest od 1 maja  2014 r do 30 kwietnia 2017 r. Gdańska Caritas pełni rolę partnera wnoszącego swoje doświadczenie w zakresie wdrożenia i rozwoju Modelu „Szkoła Drugiej Szansy”.

 W realizację projektu oprócz CARITAS Archidiecezji Gdańskiej zaangażowanych jest jeszcze sześciu innych partnerów z Europy: CIOFS- Formazione Professionale (Włochy); Istituto Italiano di Valutazione (Włochy); Centre for Social Innovation (Austria); Local Councils’ Association (Malta); Mardin Provincial Social Studies and Project Management (Turcja); Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium (Polska); MetropolisNet EEIG (Niemcy).

 Projekt realizowany jest w ramach programu LLL – Uczenie się przez całe życie. Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim  w tym obszarze.

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”

Publikacja w języku polskim – pobierz 

Publikacja w języku angielskim – pobierz