www.gdansk.pl | www.sopot.pl | www.zukowo.pl

Jest to projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród podopiecznych placówek wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zadania w projekcie zostały zaplanowane w ten sposób by zmniejszyć możliwie wszelkie deficyty emocjonalne, edukacyjne i kulturalne naszych podopiecznych.

Przez realizacje projektu mamy szanse zaspokoić takie potrzeby uczestników jak

  • bycia ważnym i zauważonym MOJE JA
  • bycia potrzebnym MOJE MIEJSCE
  • odnalezienie swojej tożsamości MÓJ ŚWIAT

Możliwie wszystkie elementy terapeutyczne zostały sprężone z warsztatami fotograficznymi, min; realizacja warsztatów zarówno terapeutycznych jak też fotograficznych odbywają się jednocześnie w trakcie trwania pleneru weekendowego.

Podczas którego przeprowadzany jest warsztat z autoportretu, fotograf pracuje z każdym uczestnikiem zajęć indywidualnie, koncentrując się na pokazaniu sztuki wykonania autoportretu. (tworząc studio przy sztucznym oświetleniu oraz, wykorzystując światło dzienne w trakcie prowadzenia warsztatu.

Warsztaty stacjonarne (fotograficzne teoretyczne i praktyczne, odbywają się średnio co 10 dni w każdej z 16 naszych placówek i świetlic które, są bezpośrednim miejscem wykonywania zaplanowanych zadań w projekcie FIO „Ja, Moje miejsce, Mój świat”

Jednym z głównych celów w  realizacji projektu jest próba połączenia dwóch środowisk– miejskiego i wiejskiego, teren gminy Żukowo oraz tereny miast Sopotu i Gdańska, obszar Kaszub, Trójmiasta i okolic.

Chodzi o świetlice Caritas położone na terenie gminy Żukowo oraz placówki opiekuńczo– wychowawcze z Gdańska i Sopotu.

  • zdobycie podstawowej umiejętności fotografowania
  • wyjazdy w plenery, praca z obiektywem, światłem, plenery nocne
  • uczestniczenie w konkursach , wystawach, warsztatach terapeutycznych

Bardzo nam zależy aby w trakcie realizacji maksymalnie pobudzić aktywność uczestników, dlatego też podczas wspomnianych plenerów weekendowych maja miejsce min; plenery nocne, sesje w strojach wczesnośredniowiecznych, fotografia studyjna przy użyciu laserów, stroboskopu, reflektorów scenicznych z filtrami.

Zajęcia organizowane są w taki sposób, że to młodzież uczestniczy w powstawaniu, tworzeniu, miejsc w których później pracują pod okiem specjalistów fotografów. Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom dzieci i młodzież maja niecodzienną możliwość podpatrzenia i nauczenia się sposobów pracy z aparatem przy użyciu wszelkich możliwych technik, dzięki którym pobudzamy swoją wyobraźnię i robimy wspólnie fantastyczne rzeczy.

Odkrywanie swojej pasji i hobby, zdobywanie nowych umiejętności jako alternatywa spędzania czasu wolnego. Zachęcamy uczestników do podjęci wysiłku twórczego, chcemy przez to zwiększyć poziom ich własnej wartości oraz rozwój osobowości twórczej. Uwieńczeniem pracy dzieci i młodzieży będą wernisaże prac uroczyście otwieranych przez włodarzy gmin Gdańsk, Sopot i Żukowo.

Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta gala w auli Jana Pawła II połączona z wręczeniem nagrody głównej aparatem fotograficznym Nikon D40 oraz nagrody –za wyróżnienia w zaplanowanych kategoriach. Projekt będzie miał znaczący wpływ na środowisko szkolne, lokalne, rodziny poprzez

  • podwyższenie wartości dzieci i młodzieży w opinii otoczenia
  • wyjście z obiektywem w świat najbliższego otoczenia
  • realizacja wernisaży w ośmiu szkołach oraz założenie kółek fotograficznych w każdej z placówek Caritas biorących udział w projekcie.

Po zakończeniu projektu w każdej z świetlic założone zostanie kółko fotograficzne, w ramach którego dzieci i młodzież będą kontynuować zajęcia z elementami fotografii w oparciu o aplikację i dofinansowanie dalszych projektów realizowanych w ramach funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej.