Celem projektu CHEARS jest promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności aktywności na polu obywatelstwa europejskiego, wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Głównym zadaniem projektu jest włączenie młodzieży  w działania obywatelskie, które uświadomią im ich prawa i obowiązki. Stąd też nazwa projektu: CHEARS (European Citizen: Healthy, Employable And ReSponsible) – ang. Obywatelstwo europejskie,  Zdrowie, Zatrudnienie I Odpowiedzialność.

Projekt rozpoczął się 3 marca 2014 r., uczestniczy w nim siedmiu członków Europejskiego Stowarzyszenia  Miast, Instytucji oraz Szkół Drugiej Szansy (E2C), działających w ramach programu  Młodzież w Działaniu.

Projekt został stworzony uwzględniając powyższe założenia, które mają za zadanie wesprzeć zorganizowanie spotkań nauczycieli/wychowawców oraz Spotkania Młodzieży (Youth Events) w roku 2014 i roku 2015 (w ramach działań sieci Szkół Drugiej Szansy). Czas realizacji to dwa lata – od 3 marca 2014 r. do 1 marca 2016 r.

 

Koordynatorem jest organizacja Weiterbildungskolleg Monchengladbach, która odpowiedzialna jest za wszystkie wydarzenia i spotkania zaplanowane na czas trwania projektu. Pozostałymi partnerami są:

– Volkshochschule Hannover (Niemcy)

– Second Chance School from Matosinhos (Portugalia)

– Second Chance School from Gijon (Hiszpania)

– Second Chance School from Copenhagen (Dania)

– Second Chance School from Norrkoeping (Szwecja)

– Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Polska) przy współpracy z UM Sopot

– Weiterbildungskolleg Mönchengladbach  (Niemcy)

 

Wszyscy partnerzy są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Miasta, Instytucji i Szkół Drugiej Szansy.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Monchengladbach w marcu 2014 r. Następnym etapem jest seminarium w Matosinhos w Portugalii w październiku tego roku.