Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym.

Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

Caritas diecezjalnymi,

– Polskim Czerwonym Krzyżem,

– SOS Wioskami Dziecięcymi,

– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

 

W ramach programu są realizowane cztery strategiczne cele:

1. Więcej dzieci jedzących w stołówce

2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie

3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci

4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

 

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

– Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.

– Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.

– Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz