Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 02/DDOM/ZOK/2017

 

zapytanie ofertowe pdf – pobierz 

zapytanie ofertowe docx – pobierz 

 Kontakt:

mmielewczyk@caritas.pl