Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie a dnia 01 listopada 2017 roku

nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Caritas Archidiecezji Gdańskiej ponawia procedurę

poszukiwania Wykonawcy i zaprasza do składania ofert.

 Zapytanie Ofertowe DDOM

Załączniki 

 Kontakt:

mdudek@caritas.pl