W związku z realizacją projektu pt. „Wspieramy ich codzienność” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 6.2.2,

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową,  zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym nr 1/ZO/RPOWP/2021

Poniżej treść zapytania ofertowego do pobrania:

zapytanie.docx

zał. 2 do zapyt

zał. 1 do zapyt.

 

 

Informacja dot. wyniku postępowania, nr 1/ZO/RPOWP/2021, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku położonego w Rumi przy ul. ks. Gierosa 8 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych”

in. o wyniku