Aby pobrać dowolny plik, należy kliknąć w jego nazwę (wszystkie formularze są w formacie PDF): 

Regulamin rekrutacji i realizacji projektu.pdf

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy.pdf

Zał. 2 Wzór oświadczenia uczestnika Zbiór Zarz.pdf

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu CST.pdf

Zał. 4 Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.pdf