Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie poszukuje kandydata na stanowisko psychologa- umowa na zastępstwo, w wymiarze ½ etatu. Oferty można składać do 24 lipca br.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Do głównych zadań psychologa należeć będzie:

  • współdziałanie z Radą Programową przy opracowywaniu programów terapeutycznych,
  • stwarzanie optymalnych warunków funkcjonowania psychospołecznego uczestnikom WTZ
  • udzielanie pomocy współpracownikom i rodzinom uczestników WTZ
  • uczestniczenie w dokonywanej okresowo ocenie efektów terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu
  • prowadzenie z uczestnikami indywidualnych zajęć reedukacyjnych i terapeutycznych stymulujących aktywność psychofizyczną oraz  społeczną,

Kontakt:

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: wtzlapino@caritas.gda.pl do dnia 24.07.2020 r. wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Łapinie zgodnie z ogłoszeniem z dnia 24.07.2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.