Nabór na stanowisko: Specjalista I Kontaktu w Ośrodku Pomocy

Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA PIERWSZEGO KONTAKTU W OŚRODKU POMOCY POKRZYWDZONYM

PRZESTĘPSTWEM W SOPOCIE

 

MIEJSCE PRACY: Sopot

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

FORMA UMOWY: umowa o pracę

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: wrzesień-grudzień 2018 r.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 

– przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych wsparciem w ramach

Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz od instytucji

kierujących,

– wstępna ocena oraz weryfikacja uprawnienia do uzyskania pomocy,

– kierowanie osób zainteresowanych wsparciem do odpowiednich

specjalistów,

– udzielanie podstawowych informacji dotyczących praw osób

pokrzywdzonych przestępstwem, w tym o procedurach pomocy, instytucjach

wsparcia, działaniu organów ścigania,

– prowadzenie i dbałość o dokumentację zgodnie z wytycznymi,

– wsparcie w działaniach informacyjno-promocyjnych projektu.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

– co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami

pokrzywdzonymi przestępstwem,

– wykształcenie wyższe (w przypadku wieloletniego doświadczenia

zawodowego możliwe uwzględnienie wykształcenia średniego),

– odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

– doskonała organizacja pracy,

– wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY M.IN.:

 

– pracę w aktywnie działającej organizacji,

– dobrze wyposażony i usytuowany w dogodnej lokalizacji lokal,

– możliwość rozwoju zawodowego, poszerzanie doświadczenia, zdobywanie

dodatkowych kwalifikacji,

– możliwość dalszej współpracy w przypadku wolnych wakatów.

 

SKŁADANIE OFERT:

 

 

 Kontakt:

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: mdudek@caritas.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „Specjalista I Kontaktu”

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów

rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w

Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”