Informacja o wyniku postępowania 17RRASOS2020

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawców do realizacji usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób starszych,  potrzebujących wsparcia w miejscu ich zamieszkania.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.

Oferty proszę składać do dnia 05.10.2020.

 

Rozeznanie rynku 17RRASOS2020

Załącznik nr 1 do 17RRASOS2020