Caritas Archidiecezji Gdańskiej CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Ratownik w Domu Pomocy Społecznej

1. WYMAGANIA:

 • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych
 1. Zakres obowiązków
 • pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • wykonywanie czynności: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną
 • dokumentacja medyczna w zakresie podstawowym
 1. Oferujemy
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • praca od zaraz
 • wynagrodzenie 3200 brutto

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)