Informacja o wyłonieniu wykonawcy audytu zewnętrznego projektu „SOW- Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla Osób z Niepełnoprawnością-etap II”

Caritas Archidiecezji Gdańskiej informuje,

że w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy audytu zewnętrznego projektu

SOW Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas dla Osób z Niepełnosprawnością-etap II

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

DPC Audit Partner Sp. Z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole