Poznajmy się to działania włączające uczniów ukraińskich przebywających w województwie pomorskim w budowanie lokalnego środowiska i wzmacniających integrację społeczną poprzez realizowanie zajęć teatralnych z edukacji międzykulturowej, a także działań promujących kulturę ukraińską.

Projekt aktywizuje też polskich uczniów i nauczycieli, zwiększając poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Chcemy uciec od określeń migrant czy uchodźca, na rzecz poznawania siebie z silnych stron i wzmacniania poczucia własnej wartości.

„Poznajmy się” odpowiada na problem braku świadomości międzykulturowej u Polaków, a co za tym idzie stygmatyzacji osób przybyłych do nas z innych krajów. Głównym celem jest zwiększenie świadomości międzykulturowej dzieci i młodzieży oraz wypracowanie wspólnych praktyk i rekomendacji dla pedagogów zarówno ukraińskich jak i polskich.

Zainteresowanych włączymy w wydarzenia edukacyjne (warsztaty dla dzieci i młodzieży, seminaria dla polskich i ukraińskich pedagogów) oraz kulturalne (Dzień Kultury Ukraińskiej). Głównymi odbiorcami są uczniowie i nauczyciele – Polscy i Ukraińcy. Dzień Kultury Ukraińskiej to wydarzenie dla rodzin z dziećmi – ukraińskich i polskich, a także dla wszystkich miłośników poznawania innych kultur.

Projekt jest realizowany przez You Plan Culture w partnerstwie z:

  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
  • Muzeum Emigracji w Gdyni
  • 8 wolontariuszy

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej organizatora TUTAJ…>>

 

Projekt finansowany  przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w  ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

ZOBACZ TEŻ: