21 grudnia 2022 roku w Muzeum Emigracji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Poznajmy się”. W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy projektu – Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński – z Fundacji You Plan Culture oraz przedstawiciele partnerów: Katarzyna Cybulska z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Projekt rozpoczął się w październiku 2022 roku, a trwać będzie do końca sierpnia 2023. Finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fundacja You Plan Culture od początku swojego istnienia zajmuje się tematem tolerancji międzykulturowej i budowaniem wielokulturowego społeczeństwa w Polsce – temu też poświęcony jest projekt “Poznajmy się”. Razem z dorosłymi migrantami przybywają ich dzieci – chcemy włączyć uczniów migranckich przebywających w województwie pomorskim w budowanie lokalnego środowiska. Pragniemy wzmacniać integrację społeczną poprzez realizowanie zajęć teatralnych. Projekt aktywizuje również nauczycieli, zwiększając poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Chcemy wspólnie wypracować praktyki funkcjonowania w mozaice wielokulturowości, której doświadczamy coraz częściej w naszym kraju. Zainteresowanych pragniemy włączyć w warsztaty, seminaria i wydarzenia kulturalne.

Pierwsze działania odbędą się już w styczniu – będa to warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych. Następnie zaplanowane są seminarium dla nauczycieli “Praca z uczniem z doświadczeniem uchodźczym”. W czerwcu w Muzeum Emigracji odbędzie się wielokulturowe święto – Dzień Kultury Ukraińskiej, a na nim warsztaty rękodzieła, pokaz ukraińskich filmów dokumentalnych, wernisaż wystawy “Codzienność” i koncert zespołu ukraińskiego.

Projekt finansowany  przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w  ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny