FE Power
 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt „Pomorska Akademia Wolontariatu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Czas realizacji projektu: 01.01.2019-31.05.2021
 
Projekt jest przeznaczony dla osób od 18 do 29 roku życia – studentów oraz osób z niepełnosprawnościami.
 
Szukasz pomysłu na siebie? Masz ochotę wziąć udział w szkoleniach i warsztatach? Chcesz zdobyć nowe kompetencje, które są cenione na rynku pracy? Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowej? Masz pomysł na projekt społeczny, ale brakuje ci środków? Czy może po prostu chciałbyś nawiązać nowe znajomości i produktywnie wykorzystać swój czas?
Zapraszamy!

 

Co będziesz robić jako uczestnik projektu?

– wraz z naszym doradzą opracujesz indywidualną ścieżkę rozwoju swoich umiejętności,
– weźmiesz udział w szkoleniach z umiejętności społecznych, pracy w grupie i team building,
– skorzystasz z usługi coacha,
– otrzymasz wraz z grupą, grant w wysokości 2 000 zł na realizacje dowolnego grupowego projektu społecznego,
– zdobędziesz doświadczenie w pracy odbywając przez 10 m-cy łącznie 80-godzinny staż wolontariacki w Caritas lub innych placówkach (po ok. 8h w miesiącu).
 

Masz możliwość odbycia wolontariatu w formie praktyk studenckich!

Co zyskujesz?

zaświadczenie o odbytym wolontariacie/ praktykach,
– cenny wpis w CV,
szkolenia z umiejętności miękkich o tematyce:
 • Wystąpienia publiczne i autoprezencja
 • Edukacja globalna i międzykulturowa
 • Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Praca w zespole
certyfikat potwierdzający Twoje nowe kwalifikacje,
– usługę coacha,
– szansę na realizację i dofinansowanie projektu społecznego,
– nawiązanie interesujących znajomości, oraz okazję na wykonywanie odpowiedzialnych zadań w ramach stażu.
 
 

Jeśli wybierzesz wolontariat w placówkach Caritas, to z uwagi na różnorodne działania naszej instytucji i dużą ilość placówek,  na pewno znajdziesz dla siebie miejsce w przestrzeniach takich jak:

 • zajęcia i korepetycje dla dzieci i młodzieży w świetlicach
 • opieka, zajęcia i terapie dla seniorów oraz osób chorych
 • działania w hospicjum
 • zajęcia z osobami niepełnosprawnymi
 • e- wolontariat (tworzenie grafik, udzielanie porad itp.)
 • wolontariat akcyjny, administracyjny

 

Osoby chętne prosimy o kontakt z koordynatorem pod numerem tel. 505-323-652 oraz o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów (Formularz zgłoszeniowy, Kwestionariusz samooceny, Oświadczenie uczestnika projektu, Deklaracja udziału w projekcie)  na adres mailowy: jknaak@caritas.gda.pl

Wszelkie pytanie można kierować na powyższy adres mailowy lub pod numer telefonu.

 

Pomorska Akademia Wolontariatu

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa + komplet dokumentów  – w regulaminie wprowadzono zmiany: 1. Okres trwania projektu wydłużono do 31 maja 2021r., 2. Usunięto pkt. 2 w par. 6, mówiący o konieczności monitorowania sytuacji uczestników do 4 tygodniu i 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Harmonogram działań w projekcie:

 • Coaching – spotkania odbywają się indywidualnie, w terminach wcześniej umówionych z coachem. Z powodu zagrożenia spowodowanego pandemią, sesje przeprowadzane są zdalnie, z użyciem sieci i narzędzi komputerowych. Wsparcie coacha było udzielane w okresie 11.2019 -03.2021r.

 

 • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich:

Wsparcie w zakresie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich było udzielane w okresie 12.2019 -04.2021r.

 

 • Szkolenie team building:

Szkolenia w miarę możliwości będą przeprowadzane stacjonarnie. W zależności od zagrożenia spowodowanego pandemią i panujących obostrzeń, szkolenia będą przeprowadzane zdalnie, z użyciem sieci i narzędzi komputerowych.

Wsparcie w zakresie szkoleń team building było udzielane w okresie 12.2019-05.2021r.

 

 • Warsztaty praca metodą projektu

Wsparcie w zakresie warsztatów praca metodą projektu było udzielane w okresie 12.2019-05.2021r.

 

 • Wolontariat odbywa się w wybranych placówkach w terminach indywidualnie uzgodnionych z mentorem/ opiekunem wolontariuszy. Z powodu zagrożenia pandemicznego wolontariat wykonywany w placówkach Caritas został zawieszony do odwołania. Chętni wolontariusze wykonują działania wolontariackie w formie online. Po ustaniu zagrożenia i ponownym otwarciu placówek, wsparcie będzie odbywało się w poniżej wymienionych lokalizacjach:

Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi, ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 Rumia; Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia; Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze; Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa, Al. Niepodległości 632, 81-855 Sopot; Centrala Diecezjalna Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot; Dzienny Dom Seniora im. św. Jana XXIII, Dolna 4/1, 80-767 Gdańsk Dolne Miasto; Świetlica „Pod Kasztanem”, ul. Brzegi 45, 80-045 Gdańsk Orunia; Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, ul. Jesionowa 6, 80-261 Gdańsk Wrzeszcz; Młodzieżowa Placówka Wychowawcza, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot; Świetlica Caritas im. bł. Alicji Kotowskiej, ul. Dobra 8, 80-746 Gdańsk

Mówią o nas: 

____________________________________________________________________

Wartość projektu: 443 478,50 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 373 763,67 zł

Program skierowany jest do:

 • studentów kształcących się na trójmiejskich uczelniach  wyższych
 • osób niepełnosprawnych

Cel projektu: podniesienie kompetencji społecznych osób młodych tj. w wieku 18-29 lat poprzez zaangażowanie się w aktywność społeczną polegającą m.in. na udziale w długoterminowym wolontariacie, szkoleniach i inicjatywach w okresie od 01.2019 do 12.2020r.

Planowane efekty:

 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych przydatnych na rynku pracy,  które będą wykorzystywane w pracy społecznej oraz po zakończeniu projektu.
 • Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy- 81 osób
 • Liczba osób młodych poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie (Program „Młodzież solidarna w działaniu”)- 90 osób
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 18 osób