Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA w innowacyjnym projekcie pod nazwą „Druga szansa”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym zadaniem PSYCHOLOGA będzie przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych, wsparcie psychologiczne dla młodych ludzi w formie warsztatów, indywidualnych konsultacji i porad.

 

Wymagania:

–       wykształcenie kierunkowe, umożliwiające również pracę w obszarze patologii i zagrożenia patologią społeczną,

–       doświadczenie w pracy z młodzieżą z grup ryzyka (powyżej 5 lat),

–       doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń psychospołecznych młodzieży, zalecane by zdobyte było w placówce w ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,

–       umiejętność stawiania diagnozy w oparciu o wyniki testów manualnych (w formie zabawy) i w oparciu o techniki obserwacji uczestniczącej,

–       umiejętność analizy postaw i zachowań młodych ludzi względem przydatności do zawodu,

–       wysokie kompetencje komunikacyjne,

–       umiejętność przeprowadzania wywiadów indywidualnych i formułowania na tej podstawie wniosków,

–       znajomość aktywnych technik warsztatowych, wiedza i doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności miękkich, znajomość zasad budowania zespołu,

–       znajomość zasad aktywnej komunikacji,

–       umiejętność pracy metodą stymulacji polisensorycznej, umiejętność pracy metodą społeczności terapeutycznej, stosowanie technik socjoterapeutycznych, umiejętność skutecznego motywowania, umiejętność aktywizowania młodzieży za pomocą metod zaczerpniętych z programu szkolenia liderów młodzieżowych,

–       dobre kontakty z instytucjami współdziałającymi w procesie resocjalizacji i wsparcia dla młodzieży,

–       znajomość środowiska młodzieżowego.      

 

Miejsce pracy: Biuro projektu „Druga szansa”: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot tel. 58 340 27 92

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie

Dokumenty aplikacyjne: CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: jkruk@caritas.pl

W temacie wiadomości prosimy umieścić tytuł ogłoszenia.

Termin nadsyłania ofert: 07.01.2011

 

Więcej informacji o projekcie na: www.gdansk.caritas.pl/druga_szansa/  

 

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadsyłanych aplikacji.

 Kontakt:

tel. 58 340 27 92