Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko COACH w innowacyjnym projekcie pod nazwą „Druga szansa”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym zadaniem COACHA jestwspieranie młodych ludzi – odbiorców projektu, monitorowanie postępów i podtrzymywanie ich motywacji.  

 

Wymagania:

–       minimum średnie wykształcenie,

–       doświadczenie w pracy z młodzieżą z „grup ryzyka”,

–       doświadczenia dotyczące podtrzymywania motywacji, pomocy w wyborze ścieżki zawodowej i poszukiwania pracy, –       umiejętność podejmowania niestandardowych działań, kreatywność, elastyczność, otwartość na nowe pomysły i wyzwania,

–       szerokie zainteresowania i umiejętność dzielenia się swoimi pasjami,

–       umiejętność budowania autorytetu,

–       orientacja w ofercie środowiska lokalnego, w tym wiedza o potrzebach lokalnego rynku pracy,

–       empatia, wysoki poziom komunikatywności i kultury osobistej,

–       znajomość języka angielskiego,

–       łatwość korzystania z nowoczesnych metod pozyskiwania informacji, w tym zdolność analizy,

–       dyspozycyjność czasowa.  

Idealny coach to osoba pracująca na co dzień z młodzieżą i ciesząca się dobrą opinią i szacunkiem oraz potrafiąca określać i egzekwować realizację zadań.    

 

Miejsce pracy: Biuro projektu „Druga szansa”: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot tel. 58 340 27 94

Rodzaj zatrudnienia: Umowa na czas określony

Dokumenty aplikacyjne: CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: jkruk@caritas.pl

Termin nadsyłania ofert: 19.09.2011

Więcej informacji o projekcie na: www.gdansk.caritas.pl/druga_szansa/  

 

W temacie wiadomości prosimy umieścić tytuł ogłoszenia.

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy nadsyłanych aplikacji.

 Kontakt:

jkruk@caritas.pl